GDPR Rekisteri- ja tietosuojaseloste

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 GDPR
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, laadittu 23.5.2018

Rekisterinpitäjä

Feelwood Oy
Meijerintie 16
71200 Tuusniemi
puh. +358 40 7234 174

Paavo Rajamo
paavo@feelwoodfi.test.cchosting.fi

Rekisterin nimi

Feelwood Oy:n markkinointirekisteri ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Feelwoodin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Feelwoodin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Feelwoodin viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

5.1 Markkinointirekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero

5.2 Asiakasrekisteri voi edellisten lisäksi sisältää seuraavat tiedot:

Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Asiakasrekisterin tietoja voidaan säilyttää vähintään 5 vuotta viimeisimmästä toimituksesta.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkailta itseltään ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

A Manuaalinen aineisto
Säilytys Feelwood Oy:n arkistointikaapissa ulkopuolisten ulottumattomissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Feelwoodin laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot tallennettu kovalevylle, jossa salasanasuojaus.

Tarkastusoikeus

Pyydettäessä sovitaan kuinka asiakas saa suoritettua tarkastuksen .

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.